Υπολογισμός ρίζας με τη μέθοδο Newton στο Excel/Calc

Η μέθοδος Newton είναι μια αναδρομική μέθοδος για τον υπολογισμό ρίζας μιας εξίσωσης. Αν $$x_n$$ είναι μια εκτίμηση της ρίζας, τότε ο τύπος:

$$ x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} $$

δίνει μια καλύτερη προσέγγιση της ρίζας.

Στην πράξη δίνουμε μια αυθαίρετη προσέγγιση της ρίζας και εφαρμόζουμε τον αναδρομικό τύπο μέχρις ότου η διαφορά $$|x_{n+1} - x_n|$$ γίνει μικρότερη από ένα μικρό θετικό αριθμό, δηλαδή πρακτικά μηδενιστεί.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.