Υπολογισμός της απώλειας κοινωνικής ευημερίας στη μονοπωλιακή αγορά με το Maxima

Μια μονοπωλιακή αγορά περιγράφεται από τις παρακάτω σχέσεις:

$$ \begin{align*} D &= 40 - 20\,q \\ MR &= 40 - 40\,q \\ TC &= 3 - 10\,q + 25\,q^2 \\ \end{align*} $$

monopoly-DWL

Να υπολογιστεί η απώλεια κοινωνικής ευημερίας, η οποία αντιστοιχεί στο εμβαδόν του τριγώνου FDH.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.