Η μονοπωλιακή αγορά, υπολογισμοί με το Maxima

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 1:32:41, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

Maxima επίλυση συστήματος εξισώσεων αγορά μονοπωλίου
  • Ισορροπία μονοπωλίου
  • Μεγιστοποίηση κερδών μονοπωλίου
  • Απώλεια κοινωνικής ευημερίας λόγω μονοπωλίου
  • Διακριτή πολιτική τιμών μονοπωλίου

monopoly-DWL

Επιπλέον ασκήσεις και παραδείγματα

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.