Οι συναρτήσεις AND και OR στο Excel/Calc λογικής σύζευξης ή διάζευξης σε συνδυασμό με τη συνάρτηση IF

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 29:58, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

Excel Calc AND OR λογικοί έλεγχοι TRUE FALSE σύζευξη διάζευξη εμφώλευση

Λογική σύζευξη AND, λογική διάζευξη IR, εμφώλευση συναρτήσεων IF, πολύπλοκοι έλεγχοι και παραστάσεις.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.