Βρέθηκαν 83 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "Βάσεις δεδομένων"

σελίδα 1 σελίδα 2 σελίδα 3 σελίδα 4 σελίδα 5 σελίδα 6 σελίδα 7 σελίδα 8 σελίδα 9

SQL-05.5: Παράδειγμα σύζευξης και ομαδοποίησης, πλήθος υπαλλήλων που προσλήφθηκαν το 2002 και εργάζονται σε έργα με πρόοδο κάτω του 75% (18:52).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL σύζευξη ομαδοποίηση καταμέτρηση πλήθους INNER JOIN GROUP BY COUNT

SQL-05.6: Ασκήσεις επανάληψης με σύζευξη, ομαδοποίηση και συναρτήσεις συνάθροισης (16:03).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL σύζευξη ομαδοποίηση καταμέτρηση πλήθους INNER JOIN GROUP BY COUNT

SQL-06.1: Εισαγωγή στα υποερωτήματα SQL, απλά παραδείγματα (49:09).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL υποερωτήματα

SQL-06.2: Υποερωτήματα SQL, τεστ όλων (ALL), κάποιου (ANY), ύπαρξης (EXISTS), (25:29).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL υποερωτήματα ALL ANY EXISTS

SQL-06.4: Υποερωτήματα και ένωση (UNION) (9:57).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL UNION

SQL-06.5: Υποερωτήματα SQL, πιο σύνθετα θέματα και ασκήσεις επανάληψης (22:36).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL υποερωτήματα ασκήσεις επανάληψης

SQL-06.3: Υποερωτήματα SQL στον όρο SELECT και FROM, περισσότερο σύνθετα παραδείγματα (12:44).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL υποερωτήματα υποερωτήματα SELECT υποερωτήματα FROM

SQL-07.1: SQL ως αριθμομηχανή, ο πίνακας DUAL (11:48).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL αριθμομηχανή DUAL

SQL-07.2: Συναρτήσεις χειρισμού αριθμητικών δεδομένων στην SQL (26:07).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL numeric functions number functions

SQL-07.3: Συναρτήσεις χειρισμού κειμένου και αλφαριθμητικών στην SQL (31:30).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL text functions string functions

SQL-07.4: Συναρτήσεις χειρισμού ημερομηνίας και ώρας στην SQL (25:20).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL date functions datetime functions

SQL-07.5: Έλεγχος ροής στην SQL (IF, CASE) (15:47).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL control functions if case

SQL-8.1: Οι εντολές DELETE, UPDATE και INSERT, παραδείγματα αποθήκευσης δεδομένων (27:57).
Tags: Βάσεις δεδομένων αποθήκευση δεδομένων

SQL-8.2: Διαγραφή δεδομένων με την εντολή DELETE (19:12).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL DELETE διαγραφή

SQL-8.4: Εισαγωγή δεδομένων με την εντολή INSERT (22:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL INSERT Εισαγωγή

SQL-8.5: Προβληματική διαχείριση δεδομένων, λύση με βάση το πρωτεύον κλειδί (4:05).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL INSERT DELETE πρόβλημα

SQL-8.3: Τροποποίηση δεδομένων με την εντολή UPDATE (18:40).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL UPDATE Τροποποίηση

SQL-09.1: Εισαγωγή στις όψεις (37:08).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL όψεις VIEWS

SQL-09.2: Όψεις και συζεύξεις (10:10).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL όψεις σύζευξη VIEWS JOIN

SQL-09.3: Ενημέρωση όψεων (10:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL όψεις ενημέρωση VIEWS UPDATE

SQL-09.3: Επιπλέον χρήσεις των όψεων (6:29).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL όψεις χρήση VIEWS USAGE

Το παράδειγμα μαιευτικής κλινικής: γενική περιγραφή (12:19).
Tags: Βάσεις δεδομένων μαιευτική κλινική πολλά-προς-ένα περιγραφή

Το παράδειγμα μαιευτικής κλινικής: μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων (21:49).
Tags: Βάσεις δεδομένων μαιευτική κλινική πολλά-προς-ένα σχεδιασμός ER

Το παράδειγμα μαιευτικής κλινικής: σχεσιακό μοντέλο και SQL (15:02).
Tags: Βάσεις δεδομένων μαιευτική κλινική πολλά-προς-ένα σχεδιασμός σχεσιακό μοντέλο

Το παράδειγμα μαιευτικής κλινικής: Ερωτήματα SQL αναζήτησης δεδομένων (22:43).
Tags: Βάσεις δεδομένων μαιευτική κλινική πολλά-προς-ένα SQL

Το παράδειγμα μαιευτικής κλινικής: το πρόβλημα των διδύμων και η λύση με νέα μοντελοποίηση (20:05).
Tags: Βάσεις δεδομένων μαιευτική κλινική πολλά-προς-ένα δίδυμα σχεσιακό μοντέλο ξένο κλειδί συσχέτιση

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: Τιμές NULL, ιστορία και σημασία τους (25:26).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο NULL τριαδική λογική

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: Παραδείγματα τιμών NULL (29:42).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο NULL παραδείγματα

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: οι κανόνες του E. Codd (13:40).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο Codd rules

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: Κεντρικές έννοιες και ορισμοί για τις σχέσεις (25:24).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο σχέσεις έννοιες ορισμοί

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: Οι 4 βασικές ιδιότητες των σχέσεων (20:11).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο σχέσεις ιδιότητες

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: Είδη σχέσεων (10:59).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο σχέσεις είδη σχέσεων

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: Τιμές NULL και διάσπαση πινάκων (10:19).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο NULL διάσπαση σχέσεων

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: Κλειδιά σχέσεων, υπερκλειδί, υποψήφιο κλειδί, πρωτεύον κλειδί (30:51).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο υπερκλειδί υποψήφιο κλειδί πρωτεύον κλειδί

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: Ξένο κλειδί (26:15).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο ξένο κλειδί

SQL-04.1: Γενικά για τα ερωτήματα σύζευξης πινάκων, σχήμα της βάσης δεδομένων και χρήση ξένων κλειδιών (28:48).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συσχετίσεις ξένα κλειδιά JOIN

SQL-04.2: Καρτεσιανό γινόμενο και θ σύζευξη στην SQL, παραδείγματα και εφαρμογές (44:57).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συσχετίσεις ξένα κλειδιά καρτεσιανό γινόμενο cartesian product θ JOIN θ σύζευξη

SQL-04.3: Φυσική σύζευξη (NATURAL JOIN) στην SQL (28:06).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συσχετίσεις ξένα κλειδιά JOIN NATURAL JOIN φυσική σύζευξη

SQL-04.4: Εσωτερική σύζευξη (INNER JOIN) στην SQL (13:34).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συσχετίσεις ξένα κλειδιά JOIN INNER JOIN εσωτερική σύζευξη

SQL-04.5: Εξωτερική σύζευξη (OUTER JOIN) στην SQL, παραδείγματα με αριστερή (LEFT JOIN) και δεξιά (RIGHT JOIN) εξωτερική σύζευξη (27:20).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συσχετίσεις ξένα κλειδιά JOIN OUTER JOIN LEFT JOIN RIGHT JOIN εξωτερική σύζευξη αριστερή σύζευξη δεξιά σύζευξη


cannot execute lg query