Ο κωδικός του μαθήματος στο MS teams

SQL-8.1: Οι εντολές DELETE, UPDATE και INSERT, παραδείγματα αποθήκευσης δεδομένων

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 27:57, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

Βάσεις δεδομένων αποθήκευση δεδομένων

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.