Η ώρα είναι:

Βρέθηκαν 56 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "R"

σελίδα 1 σελίδα 2 σελίδα 3 σελίδα 4 σελίδα 5 σελίδα 6

Δημιουργία βάσης δεδομένων σε οπτικό περιβάλλον διεπαφής (GUI) παράδειγμα με το libre office base (51:29).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί PRIMARY KEY FOREIGN KEY libre office GUI διεπαφή χρήστη

Η εντολή CREATE TABLE για τη δημιουργία πίνακα (22:43).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL DDL δημιουργία πίνακα CREATE TABLE database schema

Αριθμητικός υπολογισμός ρίζας με τη μέθοδο Newton-Raphson στη C++ (29:23).
Tags: C++ πρόγραμμα αριθμητική μέθοδος ρίζα εξίσωση προσέγγιση σύγκλιση μέθοδος Newton-Raphson

SQL: Χρήστες και συνθηματικό πρόσβασης (28:38).
Tags: SQL security username password ασφάλεια έλεγχος πρόσβασης όνομα χρήστη συνθηματικό GRANT CREATE USER

SQL: Εκχώρηση, κληρονόμηση και αναίρεση δικαιωμάτων (32:42).
Tags: SQL security username εκχώρηση δικαιωμάτων αναίρεση δικαιωμάτων κληρονόμηση δικαιωμάτων GRANT REVOKE CREATE USER

Λήψη δεδομένων στην R από τη eurostat (24:32).
Tags: R eurostat