Μια μικρή παρουσίαση (PowerPoint/Impress) με τη βοήθεια του διαδικτύου

Διαλέξτε ένα θέμα, όποιο θέλετε και ετοιμάστε μια μικρή παρουσίαση (5-10 διαφάνειες).

Χρησιμοποιήστε το διαδίκτυο για να βρείτε πληροφορίες γύρω από το θέμα που σας ενδιαφέρει: Βιβλιογραφική αναζήτηση επιστημονικών δημοσιεύσεων

Χρησιμοποιήστε προγράμματα όπως το Calc/Excel για να ετοιμάσετε διαγράμματα και σχήματα και ενσωματώστε τα στην παρουσίαση.

Οργανώστε όλα τα σχετικά αρχεία που χρειάζεστε μέσα σε ένα φάκελο (κατάλογο) αρχείων.

Χρησιμοποιήστε τις επιλογές του προγράμματος που δουλεύετε ώστε να αποθηκεύσετε (Save as - Αποθήκευση ως) την εργασία σας σε διαφορετικούς μορφότυπους: .odp, .ppt, .pptx, .pdf .html, κ.λπ. (τουλάχιστον δύο).

Δείτε και σημειώστε τις πιθανές διαφορές από μορφότυπο σε μορφότυπο.

Ανταλλάξτε μεταξύ σας αρχεία χρησιμοποιώντας την επισύναψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δείτε την επισυναπτόμενη παρουσίαση ως μια αρχική (πολύ απλή) ιδέα. Προσπαθήστε να εμπλουτίσετε την παρουσίασή σας με ιδέες που παίρνετε από τους συναδέλφους σας.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.