Διάγραμμα πίτας στο Calc: το χρώμα μαλλιών των γυναικών στη Γαλλία

Το βίντεο έχει διάρκεια 20:37. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


Excel Calc pie chart

Hair-Color-France Κατασκευή διαγράμματος πίτας για το χρώμα μαλλιών των γυναικών στη Γαλλία. Δείτε το σχετικό σύνδεσμο για το πλήρες άρθρο. Προσπαθήστε να καταλάβετε τους υπολογισμούς καθώς και τη διαδικασία κατασκευής του γραφήματος. Προσπαθήστε να κάνετε ένα παρόμοιο γράφημα με δεδομένα της αρεσκείας σας.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.