α) Λήψη εξωτερικών δεδομένων με το Excel/Calc β) Άθροισμα, γινόμενο, καταμέτρηση, μέση τιμή, γ) υπολογισμοί ποσοστού σε εκπτώσεις και ΦΠΑ

Το μάθημα έχει τρία μέρη: α) Το χειρισμό δεδομένων από εξωτερικές πηγές, πχ άλλα αρχεία, ιστοσελίδες και διαδικτυακές βάσεις δεδομένων ή την εξαγωγή δεδομένων για αποστολή σε άλλα προγράμματα Η/Υ. β) Σχόλια και επισημάνσεις προς αποφυγή λαθών σχετικά με τους υπολογισμούς αθροισμάτων, γινομένων, μέσης τιμής ή καταμέτρησης πλήθους. γ) Υπολογισμοί ποσοστού σε εκπτώσεις και ΦΠΑ.

Βίντεο από τη διάλεξη

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.