Γράφημα της ισοτιμία USD/EUR με το Excel/Calc

Το βίντεο έχει διάρκεια 21:33. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


Excel Calc COUNTIF EUR USD FRED ισοτιμία ποσοσταία μεταβολή

EUR/USD
Συναλλαγματική ισοτιμία EUR/USD κατά το 2013. Πηγή FRED

Να λάβετε τα δεδομένα σε ένα υπολογιστικό φύλλο (Excel/Calc) και:

  1. Να υπολογιστεί η ποσοστιαία μεταβολή της ισοτιμίας για την περίοδο του 2013.

    Πχ $$\frac{x_2-x_1}{x_1} \times 100 = \left( \frac{x_2}{x_1}-1 \right) \times 100$$

  2. Να γίνει το γράφημα της ποσοστιαίας μεταβολής.
    Πχ όπως εδώ Γράφημα ποσοστιαίας μεταβολής των πελατών μιας επιχείρησης με το Excel/Calc ή εδώ Διόδια - παραδείγματα υπολογισμών και γραφήματων στο Excel/Calc.
  3. Να υπολογιστεί το πλήθος θετικών και αρνητικών μεταβολών. Πχ με τη συνάρτηση COUNTIF.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.