Η ώρα είναι:

Απλός υπολογισμός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στο Excel/Calc

Το βίντεο έχει διάρκεια 18:10. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


Excel Calc ποσοστό ΦΠΑ VAT

Αν $$ x_1 $$ είναι η τιμή (προ φόρου) ενός προϊόντος και $$\varphi$$ ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) τότε η τελική λιανική τιμή πώλησης $$x_2$$ είναι:
$$ x_1 + \varphi = x_2 $$

Αν $$\pi$$ είναι το ποσοστό φόρου, πχ 23%, τότε ισχύει:
$$ x_1 + \pi x_1 = x_2 \quad \text{,} \quad (1+\pi) x_1 = x_2 \quad \text{,} \quad 1,23 x_1 = x_2 $$

Αν έχουμε στη διάθεσή μας την λιανική τιμή πώλησης (πχ 50 €) και το ποσοστό ΦΠΑ, πχ 23%, το ζητούμενο είναι να υπολογιστούν:

  1. Το ποσό του φόρου
    $$ \varphi = x_2 \frac{\pi} {1+\pi} = \frac{x_2 \pi} {1+\pi}$$
  2. Η προ ΦΠΑ τιμή
    $$ x_1 = x_2 \frac{1}{1+\pi} = \frac{x_2}{1+\pi}$$

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.