Υπολογισμός δόσης δανείου με τη συνάρτηση PMT στο Excel/Calc και σύγκριση με τον αναλυτικό τύπο της

Το βίντεο έχει διάρκεια 25:48. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


Excel Calc PMT δόση δανείου

Η συνάρτηση PMT σας επιστρέφει τo σταθερό ποσό δόσης για την αποπληρωμή ενός δανείου με σταθερό επιτόκιο. Ανοίξτε το επισυναπτόμενο αρχείο για να δείτε ένα παράδειγμα. Προσοχή, οι πληρωμές είναι σταθερές και μηνιαίες.

Δείτε ένα παράδειγμα:

Ένα κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών πουλά ένα ψυγείο αξίας 750 €. Το ποσό μπορεί να εξοφληθεί με σταθερές μηνιαίες δόσεις, πχ 24 δόσεις. Η μηνιαία εξόφληση είναι έντοκη, με ετήσιο επιτόκιο 12%. Το ζητούμενο είναι να υπολογιστεί το ποσό της δόσης.

Η συνάρτηση PMT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της δόσης. Οι υπολογισμοί γίνονται σύμφωνα με τον τύπο:

$$ PMT = \left( PV + \frac{PV+FV}{(1+ip)^N-1} \right) \times \left( \frac{-ip}{k} \right) $$

όπου:

  • PMT: Σταθερή πληρωμή (δόση)
  • PV: Παρούσα αξία
  • FV: Μελλοντική αξία (συνήθως 0)
  • ip: επιτόκιο περιόδου (ετήσιο ή μηνιαίο), πχ ετήσιο επιτόκιο 12% σημαίνει μηνιαίο επιτόκιο 1%
  • k: 1 αν η πληρωμή γίνει στο τέλος της περιόδου) ή 1+ip αν πληρωμή στην αρχή της περιόδου

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.