Μάθημα 10: Προχωρημένες εφαρμογές με το Excel/Calc , α) Χρηματοοικονομικοί υπολογισμοί, β) συγκεντρωτικός πίνακας, γ) γραμμή παλινδρόμησης

Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε μερικά πιο προχωρημένα θέματα. Προχωρημένα, σε σχέση με αυτά που έχουμε ήδη δει, όχι όμως αχρείαστα. Στην πραγματικότητα, θα τα ξαναβρείτε μπροστά σας πολλές φορές ακόμα, είτε στην ακαδημαϊκή, είτε στην επαγγελματική σας καριέρα.

Βίντεο από τη διάλεξη

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.