Ανάλυση ερωτηματολογίου με χρήση συγκεντρωτικού πίνακα στο Excel/Calc

Το βίντεο έχει διάρκεια 22:54. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


Excel Calc Pivot table συγκεντρωτικός πίνακας

Pivot Table

Στο συνοδευτικό αρχείο θα βρείτε τις απαντήσεις από μια (εικονική) έρευνα για το πόσο ευχαριστημένοι είναι οι φοιτητές από το φαγητό της φοιτητές λέσχης. Το ερωτηματολόγιο έχει 4 ερωτήσεις (με κωδικοποιημένες αριθμητικές απαντήσεις):

 1. Αγόρι ή Κορίτσι
 2. Ηλικία σε έτη
 3. Βαθμός ικανοποίησης στην κλίμακα 1-5
 4. Ημέρα συλλογής του ερωτηματολογίου (Δευτέρα-Κυριακή)

Να βρείτε τα εξής:

 1. Το πλήθος αγοριών/κοριτσιών. Να κάνετε γράφημα πίττας με τις σχετικές συχνότητες.
 2. Να βρείτε τις σχετικές και αθροιστικές συχνότητες του πλήθους ερωτηματολογίων ανά ημέρα. Να παραστήσετε γραφικά τα αποτελέσματα.
 3. Να βρείτε το μέσο βαθμό ικανοποίησης ανά φύλλο (αγόρι/κορίτσι)
 4. Να βρείτε το μέσο βαθμό ικανοποίησης ανά φύλλο (αγόρι/κορίτσι) και ηλίκια
 5. Να βρείτε το μέσο βαθμό ικανοποίησης ανά ηλικία και ημέρα
 6. Να βρείτε το μέσο βαθμό ικανοποίησης ανά ηλικία και φύλλο
 7. Να βρείτε πόσα αγόρια έχουν βαθμό ικανοποίησης 4 ή 5 τις ημέρες Δευτέρα ή Παρασκευή
 8. Να βρείτε ποιο ποσοστό από κορίτσια έχουν βαθμό ικανοποίησης 1 ή 2 ή 3 τις ημέρες Σάββατο ή Κυριακή
 9. Να βρείτε τις σχετικές και αθροιστική συχνότητες ικανοποίησης ανά ημέρα. Να παραστήσετε γραφικά το αποτέλεσμα, πολύγωνο συχνοτήτων για τις σχετικές συσχότητες, γραμμή με σημεία για την αθροιστική
 10. Να βρείτε το μέσο βαθμό ευχαριστίσης για το φαγητό της Πέμπτης των κοριτσιών.
 11. Να βρείτε τις σχετικές συχνότηρτες ικανοποίησης για το φαγητό της Κυριακής και να παραστήσετε το απότελεσμα με ραβδόγραμμα
 12. Να βρείτε ποιες μέρες ο μέσος βαθμός ικανοποίησης των κοριτσιών είναι μεγαλύτερος από των αγοριών

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.