Βρέθηκαν 4 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "σύγκλιση"

Ακολουθίες, σειρές και σύγκλιση στο Excel/Calc (1:26:24).
Tags: excel Calc ακολουθίες σύγκλιση

Αριθμητικός υπολογισμός ρίζας πολυωνύμου με τη μέθοδο διχοτόμησης στη C++ (45:35).
Tags: C++ πρόγραμμα αριθμητική μέθοδος ρίζα εξίσωση προσέγγιση σύγκλιση μέθοδος διχοτόμου bisection

Αριθμητικός υπολογισμός ρίζας με τη μέθοδο Newton-Raphson στη C++ (29:23).
Tags: C++ πρόγραμμα αριθμητική μέθοδος ρίζα εξίσωση προσέγγιση σύγκλιση μέθοδος Newton-Raphson

Αριθμητικός υπολογισμός ρίζας με τη μέθοδο της εφαπτομένης στη C++ (24:04).
Tags: C++ πρόγραμμα αριθμητική μέθοδος ρίζα εξίσωση προσέγγιση σύγκλιση μέθοδος εφαπτομένης secant method