Η ώρα είναι:

Εισαγωγικές ασκήσεις και προγράμματα στο Octave/matlab