Εισαγωγικές ασκήσεις και προγράμματα στο Octave/matlab