Η ώρα είναι:

Βρέθηκαν 38 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "Excel"

σελίδα 1 σελίδα 2 σελίδα 3 σελίδα 4

Επίλυση συστήματος γραμμικών εξισώσεων 3x3 με τη μέθοδο Cramer στο Excel/Calc (18:35).
Tags: Excel Calc MDETERM Cramer σύστημα εξισώσεων ορίζουσα

Υπολογισμός γραμμής παλινδρόμησης στο Excel/Calc (28:28).
Tags: Excel Calc SLOPE INTERSEPT regression παλινδρόμηση γραμμή παλινδρόμησης

Συναρτήσεις και πράξεις με πίνακες στο Excel/Calc (59:47).
Tags: Excel Calc MDETERM MMULT MINVERSE TRANSPOSE πίνακες ορίζουσα πράξεις με πίνακες

Ανάλυση ερωτηματολογίου με χρήση συγκεντρωτικού πίνακα στο Excel/Calc (22:54).
Tags: Excel Calc Pivot table συγκεντρωτικός πίνακας

Μελλοντική αξία μιας επένδυσης με τη συνάρτηση FV στο Excel/Calc (27:20).
Tags: Excel Calc FV future value μελλοντική αξία επιτόκιο καταθέσεις

Υπολογισμός δόσης δανείου με τη συνάρτηση PMT στο Excel/Calc και σύγκριση με τον αναλυτικό τύπο της (25:48).
Tags: Excel Calc PMT δόση δανείου

Εισαγωγή δεδομένων από αρχεία Excel και παραδείγματα περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης με την R (25:42).
Tags: R Excel csv

Διάγραμμα πίτας στο Calc: το χρώμα μαλλιών των γυναικών στη Γαλλία (20:37).
Tags: Excel Calc pie chart