Η ώρα είναι:

Βρέθηκαν 42 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "Calc"

σελίδα 1 σελίδα 2 σελίδα 3 σελίδα 4 σελίδα 5

Ο αλγόριθμος του Ήρωνα και η αφαιρετική σκέψη στην επιστήμη (1:38:11).
Tags: excel Calc triangle

Ακολουθίες, σειρές και σύγκλιση στο Excel/Calc (1:26:24).
Tags: excel Calc ακολουθίες σύγκλιση

Απλοί μαθηματικοί υπολογισμοί με το Excel/Calc, μαθηματικές συναρτήσεις και τύποι υπολογισμών (1:38:50).
Tags: excel Calc μαθηματικοί υπολογισμοί

Συναρτήσεις αναζήτησης και αναφοράς στο Excel/Calc (14:00).
Tags: Excel Calc συναρτήσεις αναζήτησης και αναφοράς

Η συνάρτηση IF στο Excel/Calc για την πραγματοποίηση λογικών ελέγχων (6:34).
Tags: Excel Calc IF λογικοί έλεγχοι έλεγχος αληθείας TRUE FALSE

Οι συναρτήσεις AND και OR στο Excel/Calc λογικής σύζευξης ή διάζευξης σε συνδυασμό με τη συνάρτηση IF (29:58).
Tags: Excel Calc AND OR λογικοί έλεγχοι TRUE FALSE σύζευξη διάζευξη εμφώλευση

Λύση της πρωτοβάθμιας εξίσωσης ax + b = 0 στο Excel/Calc (9:56).
Tags: Excel Calc IF λογικοί έλεγχοι εξίσωση επίλυση εμφώλευση

Λύση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης αx^2 + βx + γ = 0 στο Excel/Calc (1:30).
Tags: Excel Calc IF λογικοί έλεγχοι εξίσωση επίλυση εμφώλευση τριώνυμο

Ασκήσεις καταμέτρησης και άθροισης υπό συνθήκη με λογικές συναρτήσεις στο Excel/Calc (23:42).
Tags: Excel Calc IF SUM COUNT λογικοί έλεγχοι TRUE FALSE καταμέτρηση υπό συνθήκη άθροισμα υπό συνθήκη

Υπολογιστική ακρίβεια με το Excel/Calc (23:09).
Tags: Excel Calc IF machine epsilon ακρίβεια μηχανής

Εξέλιξη της τιμής της βενζίνης (16:21).
Tags: Excel Calc line plot chart διάγραμμα γραμμών

Γράφημα ράβδων με δύο σειρές δεδομένων στο Excel/Calc (14:12).
Tags: Excel Calc bar plot chart διάγραμμα στηλών

Γράφημα με οριζόντιες ράβδους με συσσώρευση ποσοστού στο Excel/Calc (21:49).
Tags: Excel Calc bar plot chart percentage οριζόντιες ράβδοι ποσοστά

Απλό ραβδόγραμμα με το Excel/Calc (16:27).
Tags: Excel Calc bar plot chart ραβδόγραμμα

Ποσοστό κατηγορίας, διάγραμμα πίτας (pie chart) στο Excel/Calc (21:09).
Tags: Excel Calc plot chart pie πίτα διάγραμμα πίτας ποσοστό κατηγορίας

Γράφημα ποσοστιαίας μεταβολής των πελατών μιας επιχείρησης με το Excel/Calc (23:06).
Tags: Excel Calc plot chart lines bar percentage γράφημα γραμμών ραβδόγραμμα ποσοστιαία μεταβολή

Διαγράμματα ύψους μιας ομάδας καλαθοσφαίρισης, διαφορά από το μέσο ή από τον μεγαλύτερο όρο (27:21).
Tags: Excel Calc bar plot chart ραβδόγραμμα

Διόδια - παραδείγματα υπολογισμών και γραφήματων στο Excel/Calc (38:27).
Tags: Excel Calc bar plot chart ραβδόγραμμα γραμμές δευτερεύων άξονας ποσοστό ποσοσταία μεταβολή

Εξέλιξη της παραγωγής του καφέ, γράφημα περιοχής στο Excel/Calc (15:48).
Tags: Excel Calc region plot chart γράφημα περιοχής συσώρευση παραγωγή καφέ

Άθροιση, καταμέτρηση και μέση τιμή στο Excel/Calc (παράδειγμα με την τουριστική κίνηση στην ΕΕ) (36:12).
Tags: Excel Calc SUM COUNT COUNTA AVERAGE AVERAGEA αριθμός κείμενο κενό