Η ώρα είναι:

Βρέθηκαν 29 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "cpp"

σελίδα 1 σελίδα 2 σελίδα 3

Καταμέτρηση πλήθους σε βρόγχο do while (7:22).
Tags: cpp βρόγχος επανάληψη do-while καταμέτρηση πλήθους

Είναι ένα τρίγωνο ορθογώνιο; στη C++ (33:30).
Tags: cpp εκλογή if ορθογώνιο τρίγωνο

Υπολογισμός μέσου όρου σε βρόγχο for (17:15).
Tags: cpp βρόγχος επανάληψη for μέσος όρος

Προθεματικός και επιθεματικός τελεστής μοναδιαίας επαύξησης ή μείωσης (9:57).
Tags: cpp προθεματικός τελεστής επιθεματικόςτελεστής προσαύξηση

Εκτίμηση του π με τη μέθοδο Leibnitz στη C++ (28:29).
Tags: cpp εκίμηση π μέθοδος Leibnitz άθροισμα σειράς

Η συνάρτηση rand() για παραγωγή ψευδοτυχαίων αριθμών στη C++ (2:58).
Tags: cpp τυχαίοι αριθμοί rand

Αρχικοποίηση σπόρου (seed) της γεννήτριας τυχαίων αριθμών στη C++ (5:40).
Tags: cpp τυχαίοι αριθμοί αρχικοποίηση γεννήτριας σπόρος rand seed

Παραγωγή τυχαίων αριθμών σε μια περιοχή (4:56).
Tags: cpp εύρος τυχαίων αριθμών rand random number range

Παραγωγή ψευδοτυχαίων αριθμών [0,1) στη C++ (7:28).
Tags: cpp δεκαδικοί τυχαίοι αριθμοί rand random number

Μέγιστος κοινός διαιρέτης, με τον αλγόριθμο του Ευκλείδη, στη C++ (8:12).
Tags: cpp if do-while βρόγχος επανάληψη υπό συνθήκη μέγιστος κοινός διαιρέτης αλγόριθμος Ευκλείδη

Αναρρίχηση πιθήκου, άσκηση στη C++ (12:35).
Tags: cpp if do-while βρόγχος επανάληψη υπό συνθήκη τυχαίοι αριθμοί άθροισμα υπό συνθήκη

Υπολογιστική προσέγγιση του π με τη μέθοδο monte carlo στη C/C++ (20:51).
Tags: cpp βρόγχος for τυχαίοι αριθμοί π monte-carlo

Άθροισμα σε πίνακα δύο διαστάσεων στη C++ (23:34).
Tags: cpp βρόγχος for εμφώλευση πίνακας 2 διάστασεων άθροιση

Άθροισμα κατά γραμμή σε πίνακα δύο διαστάσεων στη C++ (14:29).
Tags: cpp βρόγχος for εμφώλευση πίνακας 2 διάστασεων άθροιση κατά γραμμή

Άθροισμα κατά στήλη σε πίνακα δύο διαστάσεων στη C++ (3:56).
Tags: cpp βρόγχος for εμφώλευση πίνακας 2 διάστασεων άθροιση κατά στήλη

Αντιστροφή των στοιχείων ενός πίνακα σε C++ (13:04).
Tags: cpp βρόγχος while πίνακας αντιστροφή

Πρόσθεση ακεραίων σε C++ (15:13).
Tags: cpp πρόσθεση άθροισμα ακεραίων

Αριθμοί κινητής υποδιαστολής (float) στη C++ (1:13).
Tags: cpp float δεκαδικοί αριθμοί

Μετατροπή ακέραιας διαίρεσης σε δεκαδική στη C++ (3:25).
Tags: cpp float int μετατροπή ακεραίων σε δεκαδικούς