Η ώρα είναι:

Βρέθηκαν 38 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "Excel"

σελίδα 1 σελίδα 2 σελίδα 3 σελίδα 4

Γράφημα ποσοστιαίας μεταβολής των πελατών μιας επιχείρησης με το Excel/Calc (23:06).
Tags: Excel Calc plot chart lines bar percentage γράφημα γραμμών ραβδόγραμμα ποσοστιαία μεταβολή

Διαγράμματα ύψους μιας ομάδας καλαθοσφαίρισης, διαφορά από το μέσο ή από τον μεγαλύτερο όρο (27:21).
Tags: Excel Calc bar plot chart ραβδόγραμμα

Διόδια - παραδείγματα υπολογισμών και γραφήματων στο Excel/Calc (38:27).
Tags: Excel Calc bar plot chart ραβδόγραμμα γραμμές δευτερεύων άξονας ποσοστό ποσοσταία μεταβολή

Εξέλιξη της παραγωγής του καφέ, γράφημα περιοχής στο Excel/Calc (15:48).
Tags: Excel Calc region plot chart γράφημα περιοχής συσώρευση παραγωγή καφέ

Άθροιση, καταμέτρηση και μέση τιμή στο Excel/Calc (παράδειγμα με την τουριστική κίνηση στην ΕΕ) (36:12).
Tags: Excel Calc SUM COUNT COUNTA AVERAGE AVERAGEA αριθμός κείμενο κενό

Γράφημα της ισοτιμία USD/EUR με το Excel/Calc (21:33).
Tags: Excel Calc COUNTIF EUR USD FRED ισοτιμία ποσοσταία μεταβολή

Ασκήσεις και διευρικίσεις υπολογισμών ποσοστού: παράδειγμα από τις εκπτώσεις στο Excel/Calc (27:04).
Tags: Excel Calc ποσοστό ποσοσταία μεταβολή μορφή ποσοστού

Απλός υπολογισμός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στο Excel/Calc (18:10).
Tags: Excel Calc ποσοστό ΦΠΑ VAT

Εμβαδόν τριγώνου με τον τύπο του Ήρωνα (30:30).
Tags: Excel Calc SQRT Ήρων εμβαδόν τρίγωνο απόσταση σημείων καρτεσιανό επίπεδο

Πολλαπλασιασμός διανυσμάτων στο Excel/Calc, παράδειγμα υπολογισμού σταθμικού μέσου (16:05).
Tags: Excel Calc MMULT πολλαπλασιασμός διανυσμάτων σταθμικός μέσος

Επίλυση συστήματος γραμμικών εξισώσεων 3x3 με τη μέθοδο Cramer στο Excel/Calc (18:35).
Tags: Excel Calc MDETERM Cramer σύστημα εξισώσεων ορίζουσα

Υπολογισμός γραμμής παλινδρόμησης στο Excel/Calc (28:28).
Tags: Excel Calc SLOPE INTERSEPT regression παλινδρόμηση γραμμή παλινδρόμησης

Συναρτήσεις και πράξεις με πίνακες στο Excel/Calc (59:47).
Tags: Excel Calc MDETERM MMULT MINVERSE TRANSPOSE πίνακες ορίζουσα πράξεις με πίνακες

Ανάλυση ερωτηματολογίου με χρήση συγκεντρωτικού πίνακα στο Excel/Calc (22:54).
Tags: Excel Calc Pivot table συγκεντρωτικός πίνακας

Μελλοντική αξία μιας επένδυσης με τη συνάρτηση FV στο Excel/Calc (27:20).
Tags: Excel Calc FV future value μελλοντική αξία επιτόκιο καταθέσεις

Υπολογισμός δόσης δανείου με τη συνάρτηση PMT στο Excel/Calc και σύγκριση με τον αναλυτικό τύπο της (25:48).
Tags: Excel Calc PMT δόση δανείου

Εισαγωγή δεδομένων από αρχεία Excel και παραδείγματα περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης με την R (25:42).
Tags: R Excel csv

Διάγραμμα πίτας στο Calc: το χρώμα μαλλιών των γυναικών στη Γαλλία (20:37).
Tags: Excel Calc pie chart